Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν. Είναι ο Ε.Φ.Α. και ο δάσκαλος κατάλληλοι να υποψιαστούν τυχόν Μυοσκελετικές διαταραχές στους μαθητές-τριες στο σχολικό περιβάλλον; 14ο

  Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν. Πως προληπτικά η Ορθοσωματική Γυμναστική μπορεί να αποτρέψει την παρουσία Μυοσκελετικών Διαταραχών και να συμβάλλει στη δόμηση ιδανικού σώματος.14ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 1 – 4 Απριλίου 2011, σ. 112.

Τσιγγάλου Σ., Οξύζογλου Σ., Οξύζογλου Ν.Αθλητικές δράσεις στο Δημοτικό σχολείο. 13ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής, Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 18 -20 Μαρτίου 2010, p 93.

Γιοβανέκος Τ.,  Οξύζογλου Ν. Η οργάνωση ενδοσχολικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης με στόχο την ενεργοποίηση όλων των μαθητών. 4ο  FORUM για τη Φυσική Αγωγή, «Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος». Θεσσαλονίκη 30-31 Μαϊου 2009.

Γιοβανέκος Τ.,  Οξύζογλου Ν. Εμπειρική μελέτη οργάνωσης κινητικών δραστηριοτήτων με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών αξιοποιώντας το χρόνο διαλείμματος στο σχολείο. 4ο  FORUM για τη Φυσική Αγωγή, «Η Φυσική Αγωγή στο σχολείο του μέλλοντος». Θεσσαλονίκη 30-31 Μαϊου 2009.

Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α., Σαλονικίδης Κ. Αξιολόγηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, ισχύος κάτω άκρων και ευκαμψίας σε χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου κατά αγωνιστική θέση. 12ο Πανελλήνιο συνέδριο Φυσικής Αγωγής, Ε.Γ.Β.Ε. Θεσσαλονίκη, 3-5 Απριλίου 2009, 46-52.

Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α. Εμπειρική μελέτη οργάνωσης και διεξαγωγής εσωτερικών πρωταθλημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 11ο  πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 11-13 Απριλίου 2008, 110.

Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν., Κανίογλου Α. Επίδραση προγραμμάτων χειροσφαίρισης και Φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη της δύναμης σε μαθητές εφηβικής ηλικίας. 10ο  πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 16-18 Μαρτίου 2007.

Κανίογλου Α., Ορέ Γ., Οξύζογλου Ν. Δυνατότητες αύξησης του ακαδημαϊκού χρόνου μάθησης στη Σχολική Φυσική Αγωγή. 10ο  πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 16-18 Μαρτίου 2007.

Οξύζογλου Ν., Προσδιορισμός των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των κινητικών ικανοτήτων ισχύος και ευκινησίας κατά αγωνιστική θέση σε χειροσφαιριστές υψηλού επιπέδου. 9ο πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 7-9 Απριλίου 2006.

Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ., Μορφολογικές προσαρμογές των αθλητών χειροσφαίρισης προεφηβικής ηλικίας μετά από προπονητικό κύκλο ενός εξαμήνου. Πρακτικά 7ης Επιστημονικής Συνάντησης, ΑΠΘ, ΤΕΦΑΑ Σερρών 2005, 40-41.

Οξύζογλου Ν., Ρίζου Ε. Η επίδραση του προγράμματος χειροσφαίρισης στη βελτίωση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε αγόρια αναπτυξιακής ηλικίας. 7ο πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2004.  

Οξύζογλου Ν., Ilic D. Η τελειοποίηση της τεχνικής του παίκτη γραμμής (pivot), στη χειροσφαίριση.  7ο πανελλήνιο συνέδριο Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη, 19-21 Απριλίου 2004, (51) 76.

Χατζημανουήλ Δ.,, Οξύζογλου Ν. Παράγοντες που σχετίζονται με κακώσεις στη χειροσφαίριση, Τ.Ε.Φ.Α.Α. - ΑΠΘ, Τομέας Ιατρικής της άθλησης 2003.

Stefanovic J., Οξύζογλου Ν., Mαυροβουνιώτης Φ., Παπαοικονόμου Γ. Κριτήρια προσδιορισμού μεθόδων για τη βελτίωση ευκαμψίας στον αθλητισμό. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαίου 2003.

Χατζημανουήλ Δ., Οξύζογλου Ν. Η πρόληψη των κακώσεων στη χειροσφαίριση. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή,  16-18 Μίου 2003.   

Οξύζογλου Ν., Χατζημανουήλ Δ. Διαφορές μορφολογικών  χαρακτηριστικών και βασικών κινητικών ικανοτήτων επίλε- κτων αθλητών χειροσφαίρισης. Άθληση και κοινωνία. 11ο Διεθνές Συνέδριο Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 16-18 Μαίου 2003.

Οξύζογλου Ν., Χατζημανουήλ Δ. Επίπεδο μορφολογικών χαρακτηριστικών και κινητικών ικανοτήτων χειροσφαιριστών, υψηλού επιπέδου. Πρακτικά 6ου πανελλήνιου συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 11-13 Απριλίου 2003, 42.

Οξύζογλου Ν. Συγκριτική ανάλυση βασικών κινητικών ικανοτήτων δύνα μης-ταχύτητας-ευκινησίας χειροσφαιριστών, Ελλάδας και Γιουγκοσλα βίας. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Α θλητισμού, Κομοτηνή 2002, 25-26.

Οξύζογλου Ν. Αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και δύναμης σε επίλεκτους χειροσφαιριστές ηλικίας 18-21 ετών ανάλογα με τη θέση που αγωνίζονται. Άθληση και κοινωνία.  Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, σελ. 172.

Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ.  Χαρακτηριστικά και μεθοδική διαδικασία εκμάθησης του «σουτ με πτώση» από θέση (pivot).  Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.&Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, 327.

Οξύζογλου Ν., Σ. Ρίζος. Ένας εξειδικευμένος τρόπος εξάσκησης με κορυφαίους τερματοφύλακες χειροσφαίρισης. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, Κομοτηνή 2002, 322-323  

Οξύζογλου Ν. Δομή του κινητικού χώρου των εθνικών ομάδων νέων χειροσφαίρισης Ελλάδας &  Γιουγκοσλαβίας. Πρακτικά 5ου πανελληνίου συνεδρίου Φ.Α.& Αθλητισμού, ΕΓΒΕ. Θεσσαλονίκη 5-7 Απριλίου 2002, 39.

Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ., Παπαδόπουλος Γ., Μαγκάκης Λ.. Συγκριτική μελέτη δυναμικής και στατικής-παθητικής διάτασης των εσωτερικών μηριαίων μυών (προσαγωγών), σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου.  Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 2001, 318.

Oξύζογλου Ν., Ρίζος. Συγκριτική ανάλυση οργανωτικών μοντέλων  χειροσφαίρισης  μεταξύ Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας. Άθληση και κοινωνία. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Φ.Α. & Αθλητισμού, Κομοτηνή, 2001, 380-381.

Οξύζογλου Ν., Ρίζος Σ. Αξιολόγηση των κινητικών Ικανοτήτων δύναμης, ταχύτητας & ευκινησίας των εθνικών ομάδων νέων χειροσφαίρισης Ελλάδας & Γιουγκοσλαβίας.  Αξιολόγηση της Απόδοσης-Καθηδήγηση της προπόνησης. Πρακτικά 5ης Επιστημονικής Συνάντησης, ΤΕΦΑΑ Σερρών 2001, σελ. 40.