Επιμορφωτική διημερίδα με θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής και χρήση οργάνων της Ρυθμικής Γυμναστικής στο σχολείο»-Δευτέρα 28-1-2013 & Πέμπτη 31-1-2013-2ο Δημ. Σχολείο Ν. Ευκαρπίας  DOWNLOAD