ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1

Αξιολόγηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών και των κινητικών ικανοτήτων δύναμης ταχύτητας και ευκινησίας επίλεκτων αθλητών χειροσφαίρισης ηλικίας 19-21 ετών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, τόμος 1(3), 221-227. Δημοσιεύτηκε 15 Νοεμβρίου 2003.                        
 2
Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά επίλεκτων αθλητών ομαδικών αθλημάτων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 3 (2), 131-140. Δημοσιεύτηκε 20 Σεπτεμβρίου 2005.
 3
 4
Διερεύνηση της σχέσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς και σχολικής επίδοσης στην προεφηβική ηλικία. Αναζητήσεις στο σχολικό χώρο. Σύγχρονη εκπαίδευση. Δημοσιεύτηκε, τεύχος 152 (2008), σελ. 164-174
 5
 
 
 1
Factors related to the incidence and severity of injures in team handball. Journal of Human Movement Studies, 48: 335 - 351, 2005.
 2
 3
 4
 5
 6
 7

Strength, agility and flexibility by play position in handball player. 2nd international conference Management in Sport, 11-12 May 2006, 420 - 433.

 8

Force variability during isometric wrist flexion in highly skilled and sedentary individuals. Eur. J. Appl. Physiol., (2009), 107: 715-722.

 9

Velocity,agility and flexibility Performance after handball training versus Physical education program for Pre-adolescent children. Perceptoual and Motor Skills, 108: 873-877, 2009. 

10 The role of anticipated regred on the formation ofhealthy behaviors during physical education classes. Hellenic Journal of Physical Education and Sport Science, 2009, 29(3): 256-271